Üyelik Şartları:

KTK Derneğine üyelik ömür boyudur. Üyelikten üye çocukları da faydalanabilmektedir.

Üye çocukları 18 yaşına kadar üye statüsündedir. 18 yaşın üstündeki üye çocukları Yönetim Kurulunca belirlenen üyelik giriş bağışı ile kulübe üye olabilirler.

Derneğe üye olabilmek için 2 kulüp üyesi tarafından tavsiye edilmesi ve üyelik başvuru formunun Yönetim Kuruluna iletilmesi gerekmektedir.

Bir kereye mahsus olmak üzere üye giriş bağışı ( 3.000 TL – Üçbin Türk lirası ) ödendikten sonra 10 günlük askı süresini dolduran kişiler Yönetim Kurulu ve Onur Kurulu’ nun onayıyla üyeliğe kabul edilirler.

Derneğe Üye Olabilme Şartları:

Bkz. Tüzük Yıllık Üyelik : Geçici bir süre Türkiye’ de bulunan Türk vatandaşı olamayan yabancı uyruklular kulübümüze 1 yıllığına üye olabilirler. Ömür boyu üyelere sunulan imkanların hepsine sahip olabilmektedir. Yalnız asil üyeler gibi Genel Kurul’ da oy kullanma hakları yoktur.

2020 yılı itibarıyla üyelik giriş bağışı 2.700 TL dir.

Ayrıca üye başına yıllık bağış miktarı 2020 yılı için 1.400 TL dir.

Aidatlarınızın taksitli ödenmesi için kulüp sekretaryamızı arayınız : 0530 370 30 25 - 0530 825 08 84