Kulubümüz 1941 yılında o günkü şartlar içerisinde bir çok zorluğu başarmış olan 8 kişi tarafından Dr. Behçet UZ, Reşat LEBLEBİCİOĞLU, Nejat ECZACIBAŞI, Said ODYAK, Cahit ÇEÇEN, Ali Halim BAYER, Sadi İPLİKÇİ ve Alaaddin KAZANOVA “Kültürpark Tenis Kulübü” adıyla kurulmuştur.

Bizzat Kurucularının tüzükte belirtiği mevzu ve gayemiz ” Tenis Sporunu geliştirmek, gençler arasında yaymak ve kabiliyetli gençleri şehirler arası ve beynelmilel sahada memleketimizi temsil edebilecek seviyelerde yetiştirmek. Her sporcuda mevcut olması lazımgelen düşünsel, kültrel ve sosyal vasıfların faal üyelere aşılanması için konferanslar, müsahabeler, müsamereler, tanışma toplantıları sportif dersler yukarda belirtilen mevzu ve gayeye müvazi olarak oyun ve eğlenceler tertip etmek gibi teşebbüsler, kulübün faaliyetleri meyanınıdadır. “dir.

Zorluklarıyla başarılarıyla 79 yılı geride bırakıp bu zaman zarfında Türk sporuna sayısız hizmetler veren, oyuncular yetiştiren gelişen, kökleşen ve bugün İzmir’ in sosyal, kültürel ve sportif hayatında layık olduğu yere gelen Kulübümüz, kuruluşundan itibaren Türk tenis sporunun lokomotiflerinden olmuştur.

Kültürpark Tenis Kulübü ailesi olarak arzumuz ve hedefimiz hiç durmadan çıtayı her gün yeni ve daha yüksek noktalara taşımaktır.

YÖNETİM KURULU

Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu Başkanı

Tolga ŞEKERCİOĞLU
Yönetim Kurulu

Tenis Altyapı İyileştirme , Kulüp Binası & Tesis İyileştirme
Projelerinden Sorumlu

Yönetim Kurulu Üyesi

Başkan Vekili

Mustafa ÇAPKAN
Yönetim Kurulu

Kulüp Binası ve Tesis İyileştirme
Projesinden Sorumlu

Yönetim Kurulu Üyesi

Başkan Vekili

Kıvanç KORKMAZ
Yönetim Kurulu

Teniste Kalite Yönetimi , Kurumsal Teknik Altyapı
Projelerinden Sorumlu

Yönetim Kurulu Üyesi

Sayman

Alpaslan ÖZLÜ
Yönetim Kurulu

Tenis Altyapı İyileştirme
Projesinden Sorumlu

Yönetim Kurulu Üyesi

Sayman Yrd.

Mitat Alpan BARAN
Yönetim Kurulu

Teniste Kalite Yönetimi, Kurumsal Teknik Altyapı , Global Kardeş Kulüp
Projelerinden Sorumlu

Yönetim Kurulu Üyesi

Ahmet Cemal DRAHOR
Yönetim Kurulu

Sosyal Üyelerin Kazanımı
Projesinden Sorumlu

Yönetim Kurulu Üyesi

Arzu ÖZCAN
Yönetim Kurulu

Tenis Sevgisi , Kedi Dostlarımız
Projelerinden Sorumlu

Yönetim Kurulu Üyesi

Canan BOZ
Yönetim Kurulu

Tenis Sevgisi , Kedi Dostlarımız
Projelerinden Sorumlu

Yönetim Kurulu Üyesi

Can Şafak UZSOY
Yönetim Kurulu

Yeni Üye Oryantasyon
Projesinden Sorumlu

Yönetim Kurulu Üyesi

Gülen Talia ERTUĞ
Yönetim Kurulu

Teniste Kalite Yönetimi , Kurumsal Teknik Altyapı
Projelerinden Sorumlu

Yönetim Kurulu Üyesi

Murat ŞENER
Yönetim Kurulu

Kulüp Binası ve Tesis İyileştirme
Projesinden Sorumlu

Yönetim Kurulu Üyesi

Murat YOLCU
Yönetim Kurulu

Yeni Üye Oryantasyon
Projesinden Sorumlu

Yönetim Kurulu Üyesi

Nezafet Pınar YÜNCÜ
Yönetim Kurulu

Tenis Altyapı İyileştirme
Projesinden Sorumlu

Yönetim Kurulu Üyesi

Onur SUSUZLU
Yönetim Kurulu

Sosyal Üyelerin Kazanımı
Projesinden Sorumlu

Yönetim Kurulu Üyesi

Tamay Müberra HEPAĞIR
Yönetim Kurulu

Global Kardeş Kulüp
Projesinden Sorumlu

Yönetim Kurulu Üyesi

Tolga ARSAN
Yönetim Kurulu

Tenis Altyapı İyileştirme
Projesinden Sorumlu

Yönetim Kurulu Üyesi

Uğur AKSOY
Yönetim Kurulu

Tenis Sevgisi
Projesinden Sorumlu

Yönetim Kurulu Üyesi

Zeki AKMAN

ONUR KURULU VE DENETLEME KURULU

Onur Kurulu için bkz. Dernek Tüzüğü Madde-19

Denetleme Kurulu için bkz. Dernek Tüzüğü Madde-18

Onur Kurulu

A.Semra USER

Ümit AKSOY

Osman KARSLIOĞLU

Nazmi UZ

Yusuf ERTUĞ

Nazmi ÇETİNDAĞ

A. Hasan SARIOĞLU

Bülent SEMERCİ

Onur Kurulu

Cengiz KANER

Hakan AKMAN

Dilek OLCAY

Berdan GÜVEN

M.Cemil İNAL

Ayşe İzmit IŞIKSAL

İrfan SUNAY

Abdullah KAYA

Denetleme Kurulu

Arif YILDIRIM

Alptekin Mahir TEMİZER

Ahmet Taşkın AYDIN

Cüneyt OĞUZLAR

İçsen AKDEMİR

Sami BENADAVA