Kulubümüz 1941 yılında o günkü şartlar içerisinde bir çok zorluğu başarmış olan 8 kişi tarafından Dr. Behçet UZ, Reşat LEBLEBİCİOĞLU, Nejat ECZACIBAŞI, Said ODYAK, Cahit ÇEÇEN, Ali Halim BAYER, Sadi İPLİKÇİ ve Alaaddin KAZANOVA “Kültürpark Tenis Spor Kulübü” adıyla kurulmuştur.

Bizzat Kurucularının tüzükte belirtiği mevzu ve gayemiz ” Tenis Sporunu geliştirmek, gençler arasında yaymak ve kabiliyetli gençleri şehirler arası ve beynelmilel sahada memleketimizi temsil edebilecek seviyelerde yetiştirmek. Her sporcuda mevcut olması lazımgelen düşünsel, kültrel ve sosyal vasıfların faal üyelere aşılanması için konferanslar, müsahabeler, müsamereler, tanışma toplantıları sportif dersler yukarda belirtilen mevzu ve gayeye müvazi olarak oyun ve eğlenceler tertip etmek gibi teşebbüsler, kulübün faaliyetleri meyanınıdadır. “dir.

Zorluklarıyla başarılarıyla 79 yılı geride bırakıp bu zaman zarfında Türk sporuna sayısız hizmetler veren, oyuncular yetiştiren gelişen, kökleşen ve bugün İzmir’ in sosyal, kültürel ve sportif hayatında layık olduğu yere gelen Kulübümüz, kuruluşundan itibaren Türk tenis sporunun lokomotiflerinden olmuştur.

Kültürpark Tenis Spor Kulübü ailesi olarak arzumuz ve hedefimiz hiç durmadan çıtayı her gün yeni ve daha yüksek noktalara taşımaktır.

YÖNETİM KURULU

Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu Başkanı

Murat ŞENER
Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu Üyesi

G.Elif ERGİNER
Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu Üyesi

Hakkı KARAAĞAÇLAR
Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu Üyesi

Hande OGAN
Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu Üyesi

Başkan Vekili

Leon TERİ
Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu Üyesi

Başkan Vekili

Mustafa ÇAPKAN
Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu Üyesi

Onur SUSUZLU
Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu Üyesi

Tamay Müberra HEPAĞIR
Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu Üyesi

Zeki AKMAN
Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu Üyesi

Gülen Talia ERTUĞ
Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu Üyesi

Ali Can BOZKURT
Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu Üyesi

Alper CAN
Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu Üyesi

Arman GENCER
Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu Üyesi

Aylin SZİLAGYİ
Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu Üyesi

Mert UYAROĞLU
Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu Üyesi

Uğur AKSOY
Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu Üyesi

Tolga ARSAN
Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu Üyesi

Tuna SOYER

DANIŞMA VE DENETLEME KURULU

Onur Kurulu için bkz. Dernek Tüzüğü Madde-19

Denetleme Kurulu için bkz. Dernek Tüzüğü Madde-18

Danışma ve Seçici Kurulu

A.Hasan SARIOĞLU

M.Bülent SEMERCİ

Canan Boz

Göksel PAZARCI

Osman KARSLIOĞLU

Server UYAROĞLU

Tolga ŞEKERCİOĞLU

Ümit AKSOY

Danışma ve Seçici Kurulu

Nazmi UZ

Arzu ÖZCAN

Can UZSOY

Canan GÜMÜŞALAN

Berdan GÜVEN

Dilek OLCAY

Murat YOLCU

Nilgün ŞENER

Denetleme Kurulu

Arif YILDIRIM

Cüneyt OĞUZLAR

Sami BENADAVA

Fatma Coşkun ŞENOL

Aytaç AYGÜN

Levent KARDEŞLER